U bevindt zich op:
St Petrus Nassaulaan 44

Historie

In 1912 werd Puttershoek als locatie gekozen voor de bouw van een coöperatieve suikerfabriek.
Veel arbeiders kwamen uit het katholieke Noord Brabant. Daarom vond de eerste fabrieksdirecteur het al gauw noodzakelijk, dat deze mensen een eigen kerkgelegenheid hadden. Een deel van de werkplaatsen werd daarom in 1913 ingericht als kapel. De eerste bedienaar kwam van de Dordtse Sint Bonifacius parochie. Tot het jaar 2000 is de Hoeksche Waard Oost dan ook altijd een kerkwijk gebleven van een Dordtse parochie.

De kapel op het terrein van de suikerfabriek is vele malen flink onderhanden genomen. Er werden bouwkundige aanpassingen uitgevoerd en er kwam een heus altaar.

Tussen 1940 en 1945 was de suikerfabriek meerdere malen doelwit van bombardementen. Door de ontstane schade was de kapel tijdelijk niet meer te gebruiken en werd er daarom maar gekerkt in een zaaltje van een café.

De zwaar beschadigde kapel werd na de oorlog wel weer opgelapt, maar goed beschouwd was deze eigenlijk helemaal op. De in 1957 nieuw gekomen Karmelieten in Dordrecht vonden dan ook dat Puttershoek zo langzamerhand ‘recht’ had op een nieuwe kerkgelegenheid.

Het Sint Pieterscomité werd opgericht. Enthousiaste jonge mannen, een bouwpastoor en vele (financiële) acties hebben het uiteindelijk mogelijk gemaakt een echte kerk te kunnen bouwen.
Op 2 april 1966 kon deze nieuwe St. Petruskerk dan ook worden ingezegend.

Tot 2000 is de kerkwijk Hoeksche Waard Oost onderdeel gebleven van Dordrecht met als laatste De Titus Brandsma Parochie.

Voortvloeiend uit de ontwikkeling in kerk en samenleving in Nederland, een afnemende kerkelijke betrokkenheid, en een afnemend aantal bedienaren werd toen namelijk besloten tot een samengaan met de Hoeksche Waard West.
De naam van deze nieuw gevormde parochie werd Christus Dienaar.

Echter al na 10 jaar, met dezelfde argumenten als hierboven, kwam er een verdere samenvoeging tot stand nu met het eiland Goeree Overflakkee. En vanaf 2010 is de Sint Petruskerk te Puttershoek dan ook parochiekern van de Heilige Familie parochie.